Over ons

De praktijk

We zijn trots op onze praktijk. Trots op ons team van therapeuten en trots op onze resultaten. Maar dat betekent niet dat we achterover leunen. Integendeel. We willen vooroplopen. Door continue bijscholing en het bijhouden van vakliteratuur, kunnen wij u een breed scala aan specialiteiten, de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van fysiotherapie aanbieden.

Onze praktijk is in 1978 opgestart door Paul Göttgens boven de Opel garage van zijn vader  aan de rijksweg in Sittard. Na bijna 14 jaar is de praktijk in 1993 verhuisd naar het voormalig woonhuis aan de Walramstraat 10. Geleidelijk aan is de praktijk uitgegroeid, zijn er medewerkers bijgekomen en zijn ook de specialisaties uitgebreid.

Per 1 maart 2012 is de praktijk verder gegaan in een maatschapsvorm, als Fysiotherapie Göttgens Kienhuis Pfennings. In mei 2012 zijn wij verhuisd naar onze huidige locatie aan de overkant van de straat.  Een pand, met meer ruimte en mogelijkheden. De praktijk werkt steeds meer in een multidisciplinair verband. De kwaliteit en persoonlijke aandacht voor u als patiënt, die al bijna 40 jaar de speerpunten van deze praktijk zijn,  gaan we natuurlijk ook in de toekomst hoog blijven  houden.

Openingstijden

Maandag   8.00 - 22.00
Dinsdag   8.00 - 20.00
Woensdag   8.00 - 22.00
Donderdag   8.00 - 20.00
Vrijdag   8.00 - 19.00

Ervaringen van onze patiënten

Adres

Walramstraat 1
6131BK Sittard

Contact

046 - 45 212 10

Route en parkeren

Route en parkeren

Onze praktijk beschikt over een eigen parkeergelegenheid.. Deze is bereikbaar via de inrit aan de Overhovenerstraat.

Indien u met de bus komt: Lijn 31 en lijn 38 stoppen meerdere keren per uur op de Rijksweg Noord ter hoogte van de Linge (hogeschool, bibliotheek en museum). Vanuit hier is het circa 75 meter lopen naar de ingang van onze fysiotherapie praktijk.

Vanaf het treinstation in Sittard loopt u in circa 8 minuten (550 meter) naar onze fysiotherapie praktijk.

Wilt u meer weten?

Over uw 1e afspraak of heeft u een andere vraag? Bel of mail ons even, we helpen u graag

046 - 45 212 10

Foto's

Foto's

Tarieven

Tarieven

Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Indien u een aanvullende verzekering heeft, krijgt u een aantal behandelingen fysiotherapie vergoedt, afhankelijk van de hoogte van uw aanvullende verzekering.

Bekijk het overzicht bij Independer om te controleren of uw verzekering er ook bij staat.

Bij een chronische indicatie, welke voor komt op lijst Borst, dient u zich aanvullend te verzekeren voor de eerste 20 behandelingen. Vanaf de 21e behandeling worden deze door uw zorgverzekeraar uit het basispakket vergoed.

Reguliere zitting €30,50
Zitting kinderfysiotherapie €40,50
Zitting manuele therapie €40,50
Zitting oedeemtherapie €40,50
Lange zitting €45,00
Screening, intake en onderzoek na screening €46,50
Intake en onderzoek na verwijzing €42,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €50,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport €28,00
Toeslag uitbehandeling €12,00
Inrichtingstoeslag €6,00

 

Wilt u meer weten?

Over uw 1e afspraak of heeft u een andere vraag? Bel of mail ons even, we helpen u graag

046 - 45 212 10

Samenwerking

Samenwerking

Binnen onze praktijk werken we samen met zorgverleners en specialisten uit verschillende vakgebieden. Zo overleggen we, waar nodig, met artsen en de thuiszorg. En binnen onze praktijk maken we gebruik van de specialistische kennis van een ergotherapeute, podotherapeute en logopediste. Regelmatig vindt er overleg plaats gedurende de werkdagen alsook in structureel geplande overlegmomenten.

Wanneer wij het nodig achten een andere discipline in te schakelen zullen we dit altijd in overleg met en goedkeuring van u doen. Ook bij overleg met huisartsen of andere specialisten zullen wij u ten alle tijden eerst hierover informeren.

Wilt u meer weten?

Over uw 1e afspraak of heeft u een andere vraag? Bel of mail ons even, we helpen u graag

046 - 45 212 10

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Een klacht over uw fysiotherapeut
Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

In gesprek met uw fysiotherapeut
Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Neem dan iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt.

Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang. Bij Zorgbelang kunt u ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

Waar kunt u terecht met uw klacht?
Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij twee instanties met uw klacht terecht: De Klachtencommissie en het Regionaal Tuchtcollege. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

bron: http://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/een-klacht-over-uw-fysiotherapeut.html

Wilt u meer weten?

Over uw 1e afspraak of heeft u een andere vraag? Bel of mail ons even, we helpen u graag

046 - 45 212 10

Aangesloten bij

BIG

AVG & Privacybeleid

AVG & Privacybeleid

Nog nader in te vullen

Wilt u meer weten?

Over uw 1e afspraak of heeft u een andere vraag? Bel of mail ons even, we helpen u graag

046 - 45 212 10

Aangesloten bij

BIG

Praktische informatie

Praktische informatie

Directe Toegankelijkheid (DTF)

Binnen onze praktijk geldt een directe toegankelijkheid. Dit houdt in dat u zonder tussenkomst van een huisarts of specialist bij ons terecht kunt. Wij zullen een screening doen om te bepalen of u bij ons op de juiste plek bent. Als uit deze screening blijkt dat dit niet zo is zullen wij u met een begeleidende brief naar de huisarts sturen. Wanneer dit wel het geval is zullen wij een kort screeningsformulier naar uw huisarts sturen om deze ervan op de hoogte te stellen dat u bij ons in behandeling bent en verder gaan met een fysiotherapeutisch onderzoek.

Rolstoel toegankelijkheid

De praktijk is rolstoel toegankelijk. Alle behandelruimtes, de wachtruimte en de oefenzaal zijn rolstoel toegankelijk. Daarnaast beschikken wij over een toilet met voldoende ruimte voor rolstoelgebruik.

Legitimatie

Wij zijn verplicht uw BSN nummer te registreren en te controleren aan de hand van uw legitimatiebewijs. Neem bij een eerste afspraak altijd uw legitimatiebewijs en het verzekeringspasje mee.

Tarief niet nagekomen afspraak

Het kan voorkomen dat u een afspraak moet annuleren. Belangrijk is dat u dit tijdig aan ons doorgeeft. Door een wettelijke maatregel is het niet toegestaan dat een praktijk een niet nagekomen afspraak in rekening brengt bij uw zorgverzekeraar. Tevens is bepaald dat de zorgaanbieder, een niet nagekomen afspraak, in rekening brengt bij de patiënt.

Als u uw afspraak moet afzeggen doe dat dan ruim van te voren, maar minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. Hierdoor kunnen wij de gereserveerde tijd nog invullen en kunnen eventueel andere patiënten nog geholpen worden.

Wij willen u erop attenderen dat wij genoodzaakt zijn afspraken die binnen 24 uur voor de afspraak worden geannuleerd in rekening te brengen. De kosten bedragen 75% van het consulttarief. Belangrijk om te weten dat deze nota niet te declareren is bij uw zorgverzekeraar.

Dit is een landelijke maatregel waar alle zorgaanbieders zich aan moeten houden en staat los van het feit of er al dan niet sprake is van overmachtssituatie.

Om die reden adviseren wij u tijdig een eventuele afzegging aan ons door te geven telefonisch (046-4521210) of per mail.

Registratie

Al onze therapeuten zijn CKR en BIG geregistreerd.

Wilt u meer weten?

Over uw 1e afspraak of heeft u een andere vraag? Bel of mail ons even, we helpen u graag

046 - 45 212 10

Nieuwsbrieven

Wilt u meer weten?

Over uw 1e afspraak of heeft u een andere vraag? Bel of mail ons even, we helpen u graag

046 - 45 212 10